הפצצת נתניה במלחמת ששת הימים

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אתרים ורחובות
מלחמת ששת הימים
חזרה