הגלעדי אליהו - יקיר העיר לשנים תשל"ה-תשל"ו (1976-1975)
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המחתרות בנתניה
אתרים ורחובות
הגלעדי אליהו 1900 - 1989
חזרה