שוויצר יצחק - יקיר העיר לשנים תש"מ-תשמ"ב (1982-1980)


חזרה