שוויצר יצחק - יקיר העיר לשנים תש"מ-תשמ"ב (1982-1980)

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
מחתרות בנתניה
חזרה