בן עמר חיים ד"ר - יקיר העיר לשנים תש"מ-תשמ"ב (1982-1980)

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
זבולון - ארגון ליגה ימית
בית חרושת לעיבוד עורות - "עליון"
המפעל הראשון - מפעל "פרימזון"
אתרים ורחובות
בן עמר חיים, ד"ר (1908 - 1992)
מלון "עדן"
חזרה