רמת טיומקין

למאגר התמונות

פלוגת בית"רהדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
משקי עזר הופכים לשכונות
אתרים ורחובות
טיומקין זאב וולאדימיר 1860 - 1927
גן אברהם אסף
ש"ץ גרשון 1905 - 1963
הלל צור (ממלכתי)
אהרוני יצחק בן-יוסף חיים, רבי
בגין מנחם 1913 - 1992
אצ"ל
חזרה