משקי עזר הופכים לשכונות

למאגר התמונות

רמת טיומקין
עין התכלת
פרדס הגדוד
נווה איתמרהדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
נתניה בירת השרון
עין התכלת
רמת טיומקין
פרדס הגדוד
נווה איתמר
אתרים ורחובות
נווה איתמר (שכונה)
עין התכלת (שכונה)
פרדס הגדוד (השכונה)
חזרה