תשתיות

למאגר התמונות

השוק העירוני
שיקום שכונות
תחבורה
ניקוז רחוב הרצלהדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
השוק העירוני
שיקום שכונות
"אגד החדש"
תחנת הרכבת בנתניה
כביש החוף
ניקוז רחוב הרצל
אתרים ורחובות
הרצל (בנימין זאב) תיאודור 1860 - 1904
חזרה