עלייה וקליטה

למאגר התמונות

עליית שנות ה-50
עליית שנות ה-70
עליית שנות ה-90הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
שיקום שכונות
עליית שנות ה-50
עליית שנות ה-70
עליית שנות ה-90
אתרים ורחובות
עלייה
טוברוק (שכונה)
נאות הרצל (שכונה)
רמת ידין (דורה) (שכונה)
חזרה