בריאות בנתניה - עד 1948

למאגר התמונות

הרופא הראשון - ד"ר בנימין בקמן
קופ"ח עממית בנתניה
בית החולים שלא הוקם - ביה"ח ע"ש אנדריוס
האחות הראשונה - אולה (אולגה) דורות
הקדחת בנתניההדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
ההסתדרות בנתניה
קופ"ח עממית בנתניה
בית החולים שלא הוקם - ביה"ח ע"ש אנדריוס
הקדחת בנתניה
דורות אולגה
דר' בם (הכהן) הנס
אתרים ורחובות
אנדריוס לואי
בית מגן דוד אדום (מד"א)
בקמן בנימין, ד"ר 1895 - 1961
כיכר המייסדים
כיכר המייסדים
חזרה