מפעל היהלומים הראשון "אופיר" - דסקל, רוזנברג ופוקס


חזרה