מפעל היהלומים הראשון "אופיר" - דסקל, רוזנברג ופוקס

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
רוזנברג צבי - יקיר העיר לשנת תשנ"ח (1998)
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
תעשיית היהלומים
ההסתדרות בנתניה
תעשייה
נתניה בירת השרון - עובד בן עמי
פוקס יצחק
אתרים ורחובות
ספיר יוסף (1902 - 1972)
היהלום
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
חזרה