תעשייה בנתניה - עד 1948

למאגר התמונות

בית חרושת לכפתורי צדף
המפעל הראשון - מפעל "פרימזון"
מפעל היהלומים הראשון "אופיר" - דסקל, רוזנברג ופוקס
מפעל להדפסת תקליטים "קול ציון"
בית חרושת לגזוז ולקרח - שריער
בית חרושת למרצפות ומוזאיקה - בן דוד
בית חרושת לעיבוד עורות - "עליון"הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שריער ישעיהו
נושאים קשורים
תעשיית היהלומים
איזור התעשייה
בית חרושת לעיבוד עורות - "עליון"
בית חרושת לכפתורי צדף
בית חרושת למרצפות ומוזאיקה - בן דוד
מפעל היהלומים הראשון - דסקל ורוזנברג
מפעל להדפסת תקליטים "קול ציון" בע"מ (1946)
בית חרושת לגזוז ולקרח - שריער
אתרים ורחובות
אנטוורפן
שוהם
היהלום
כיכר מוברמן משה
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
חזרה