מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
פרדסנות
סלילת הכבישים לנתניה
ועדת הבטחון
העלייה החמישית
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י
הקמת מחנות הצבא הבריטי
אתרים ורחובות
הפרדס
ההגנה
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
חזרה