הקמת מחנות הצבא הבריטי

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
TOWNSHIP
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
תליית הסרג'נטים הבריטים
מלקות לקורפורל
אתרים ורחובות
נווה עוז (שכונה)
אנדריוס לואי
טוברוק (שכונה)
רמת ידין (דורה) (שכונה)
חזרה