מאורעות תרפ"ט
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
"בני בנימין"
אום ח'אלד - הכפר הערבי
המנדאט הבריטי בנתניה
פרדסנות
הכפר נתניה
אתרים ורחובות
כיכר המייסדים
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
כיכר המייסדים
חזרה