מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
צור הלל
גרבובסקי פנחס
נושאים קשורים
שחור יהודה - יקיר העיר לשנת תשמ"ג (1983)
בטחון, הגנה והעפלה
העפלה
ארגון "זבולון"
האניה "וולוס"
תליית הסרג'נטים הבריטים
מלקות לקורפורל
רמת טיומקין
רוט יוסף
שוויצר יצחק - יקיר העיר לשנים תש"מ-תשמ"ב (1982-1980)
הפלוגה הימית
פלוגת בית"ר
אתרים ורחובות
בגין מנחם 1913 - 1992
בן אליעזר (זבורסקי) אריה 1913 - 1970
הפורצים
הבריגדה היהודית (החי"ל)
חורשת הסרג'נטים/חורשת האלונים
טוברוק (שכונה)
יורדי הים
האוניה ארינפורה
לח"י (לוחמי חירות ישראל)
ההגנה
אצ"ל
חזרה