בטחון והגנה - עד 1948

למאגר התמונות

מאורעות תרפ"ט
מעצרו של בן עמי בלטרון
חטיבת אלכסנדרוני
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י
ועדת בטחון
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
"העפלה"
האניה "וולוס"
הקמת מחנות הצבא הבריטי
מלקות לקורפורל
תליית הסרג'נטים הבריטיםהדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
צור הלל
גרבובסקי פנחס
נושאים קשורים
הכפר נתניה
נתניה במלחמת העצמאות
אום ח'אלד - הכפר הערבי
המנדאט הבריטי בנתניה
העפלה
ועדת הבטחון
הקמת מערך מחנות צבא בריטיים
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
ארגון "זבולון"
האניה "וולוס"
רוט יוסף
בן עמי עובד - מייסד נתניה וראש העיריה הראשון
הפלוגה הימית
אתרים ורחובות
רמת ידין (דורה) (שכונה)
הבריגדה היהודית (החי"ל)
בית הבאר
נווה עוז (שכונה)
אח"י אילת - מעלות
האוניה ארינפורה
חטיבת אלכסנדרוני
סטרומה
ההגנה
טיומקין זאב וולאדימיר 1860 - 1927
לח"י (לוחמי חירות ישראל)
המעפילים
בית מגן דוד אדום (מד"א)
בגין מנחם 1913 - 1992
אצ"ל
חזרה