פיתוח, רווחה וכלכלה - עד 1948

בנק "בני בנימין"
"מטבח זול"
השוק העירוני בנתניה
הלשכה לעזרה סוציאלית
התפתחות שכונות: גבע, אפרים, הפועלים, זאב, חיילים משוחררים ומזרחיהדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
הכפר נתניה
נופש וקייט
פרדסנות
סלילת הכבישים לנתניה
בנק "בני בנימין"
"מטבח זול"
"השוק" בנתניה
הלשכה לעזרה סוציאלית
נתניה בירת השרון - עובד בן עמי
אמצעי תשלום של הצרכנייה בנתניה
אתרים ורחובות
רמת אפרים
שיכון הפועל המזרחי (שכונה)
בן ציון (שכונה)
גב"ע
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
חזרה