סלילת כבישים

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
הקמת מחנות הצבא הבריטי
בן עמי עובד- ראש העיריה הראשון
אתרים ורחובות
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
חזרה