תחבורה בנתניה - עד 1948

למאגר התמונות

סלילת כבישים
תחבורה ציבורית
נמל ימיהדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן עמי עובד
סודק עקיבא
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
הקמת מערך מחנות צבא בריטיים
תחבורה ציבורית
נמל ימי
סלילת הכבישים לנתניה
אתרים ורחובות
הרצל (בנימין זאב) תיאודור 1860 - 1904
חזרה