מועצת העיר TOWNSHIP
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
ממושבה לעיר נופש וקיט
המנדאט הבריטי בנתניה
קליפורד הולידיי ותכנית החוף
סלילת הכבישים לנתניה
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
חברת "הנוטע"
העלייה החמישית
החברה לפיתוח חוף נתניה
נתניה בירת השרון - עובד בן עמי
אתרים ורחובות
כיכר המייסדים
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
כיכר המייסדים
חזרה