הבאר הראשונה

"ושאבתם מים בששון"הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שקד משה
מלר יצחק
סוויד חיים
שנקר מיכאל
אלון (פייקוביץ) צבי
וינר אברהם
וינר נחמה
נושאים קשורים
"בני בנימין"
אום ח'אלד - הכפר הערבי
בנק "בני בנימין"
"מצאנו מים"
אתרים ורחובות
וייצמן חיים (שדרות) 1874 - 1952
נאות שקד (שכונה)
טיילת שקד
כיכר המייסדים
בית הבאר
כיכר המייסדים
הרצל (בנימין זאב) תיאודור 1860 - 1904
חזרה