חקלאות בנתניה - עד 1948

למאגר התמונות

הבאר הראשונה
"מי שרון"
פרדסנות
חברת "הנוטע"
משק שורצמן - מחלבההדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
"בני בנימין"
הכפר נתניה
אום ח'אלד - הכפר הערבי
ייבוש ביצות הפאליק
ההסתדרות בנתניה
הבאר הראשונה
"מי שרון"
פרדסנות
חברת "הנוטע"
מאורעות תרפ"ט
אתרים ורחובות
ההסתדרות
עולי סידקוב
כיכר המייסדים
הנוטע
הפרדס
בן אב"י איתמר (1882 - 1943)
אום חאלד (שכונה)
כיכר המייסדים
חזרה