הרב ורנר
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
בית ספר תחכמוני
דת ומסורת - עד 1948
בית הכנסת הראשון - "שונה הלכות"
חינוך חרדי - כיתות חרדיות
אתרים ורחובות
ורנר אברהם - יוסף, הרב, בן שמחה בונם - מעלות.
בית-הכנסת "שונה הלכות"
חזרה