בית הכנסת הראשון - "שונה הלכות"

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שער עובד
פטקין ישראל דב
נושאים קשורים
דת ומסורת
הרב ורנר
רט אהרון - יקיר העיר לשנת תשנ"ד (1994-1993)
אתרים ורחובות
ורנר אברהם - יוסף, הרב, בן שמחה בונם - מעלות.
בית-הכנסת "שונה הלכות"
חזרה