דת ומסורת - עד 1948

למאגר התמונות

בית הכנסת הראשון - "שונה הלכות"
הרב ורנר
שמירת שבת
חינוך חרדי - כיתות חרדיות
יחסי חילונים-דתייםהדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שער עובד
פטקין ישראל דב
נושאים קשורים
בית הספר הראשון - ביאליק
בית ספר תחכמוני
בית הכנסת הראשון - "שונה הלכות"
הרב ורנר
אתרים ורחובות
תחכמוני
שיכון הפועל המזרחי (שכונה)
ורנר אברהם - יוסף, הרב, בן שמחה בונם - מעלות.
בית-הכנסת "שונה הלכות"
חזרה