חגיגות ההכתרה של המלך ג'ורג'-ביקור הנציב העליון סר ווקופ-גן המלך


חזרה