אירועים - עד 1948

למאגר התמונות

חגיגות ההכתרה של המלך ג'ורג'-ביקור הנציב העליון סר ווקופ-גן המלך
כ"ט בנובמבר בנתניההדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
אוטובוס הדמים - 30 בנובמבר 1947
כ"ט בנובמבר בנתניה
חגיגות ההכתרה של המלך ג'ורג'-ביקור הנציב העליון סר ווקופ-גן המלך
סלילת הכבישים לנתניה
אתרים ורחובות
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
חזרה