בית ספר בארי
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
החינוך בנתניה בראשיתה
בתי ספר ראשונים בנתניה
אתרים ורחובות
בארי (ברל כצנלסון) 1887 - 1944
יל"ג יהודה לייב גורדון 1831 - 1892
בארי (ממלכתי)
חזרה