בית ספר תחכמוני

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
חינוך, תרבות וספורט
חינוך
בתי ספר ראשונים בנתניה
בית הספר הראשון - ביאליק
הרב ורנר
חינוך חרדי - כיתות חרדיות
בוכנר אהרון יהודה
פרידר עמנואל
אתרים ורחובות
תחכמוני
תחכמוני (ממלכתי דתי)
בוכנר יהודה 1906 - 1988
ורנר אברהם - יוסף, הרב, בן שמחה בונם - מעלות.
חזרה