בתי הספר הראשונים בנתניה

בית הספר הראשון - ביאליק
בית ספר תחכמוני
בית ספר באריהדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
"בני בנימין"
מאורעות 1929
בית הספר הראשון - ביאליק
בית ספר תחכמוני
בית ספר בארי
אתרים ורחובות
טשרניחובסקי (ממלכתי) תיכון + חטיבה
ביאליק, חיים נחמן 1873 -1934
בארי (ברל כצנלסון) 1887 - 1944
תחכמוני
חזרה