התרבות בנתניה בראשיתה

למאגר התמונות

קולנוע שרון
אולם "אסתר"
הספריה העירונית ע"ש דבורה בן יהודה
ועדת תרבות
תזמורות בנתניההדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שרה גוט (אפשטיין) בת לראשוני נתניה (משפ' אפשטיין)
נושאים קשורים
החינוך בנתניה בראשיתה
אתרים ורחובות
פלוגת מכבי
קולנוע אסתר
חזרה