החינוך בנתניה בראשיתה

למאגר התמונות

בתי הספר הראשונים בנתניה
המורה הראשונה - צפורה ברונשטיין
גן הילדים הראשון - גן סולד
הגננת הראשונה - רחל רודבסקי
תנועות נוער בנתניה - מכבי צעיר
גן הילדים הראשון בשכונת בן - ציון
הספריה הראשונה ע"ש דבורה בן יהודההדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
דנקנר בועז
נושאים קשורים
התרבות בנתניה בראשיתה
הגננת הראשונה - רחל רודבסקי
בתי ספר ראשונים בנתניה
המורה הראשונה - צפורה ברונשטיין
גן הילדים הראשון - גן סולד
בית הספר הראשון - ביאליק
בית ספר תחכמוני
בית ספר בארי
חינוך חרדי - כיתות חרדיות
גן הילדים הראשון בשכונת בן - ציון
בן אב"י איתמר
הספריה הראשונה
אתרים ורחובות
טשרניחובסקי שאול 1875 - 1943
טשרניחובסקי (ממלכתי) תיכון + חטיבה
בוכנר יהודה 1906 - 1988
תחכמוני
בארי (ברל כצנלסון) 1887 - 1944
חזרה