אוטובוס הדמים - 30 בנובמבר 1947

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
נתניה במלחמת העצמאות
"אגד החדש"
אתרים ורחובות
השבעה
חזרה