השפעת המחנות על התפתחות נתניה

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
פרדסנות
סלילת הכבישים לנתניה
אתרים ורחובות
גן המלך
רמת ידין (דורה) (שכונה)
חזרה