מחתרות

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י
שוויצר יצחק - יקיר העיר
אתרים ורחובות
אצ"ל
ההגנה
ז'בוטינסקי (ולדימיר) זאב 1880 - 1940
לח"י (לוחמי חירות ישראל)
יאיר (שטרן אברהם) 1907 - 1942
פלמ"ח
גולי קניה
וייס יעקב 1924 - 1947
דורי יעקב, רא"ל 1899 - 1965
גן אברהם אסף
הגלעדי אליהו 1900 - 1989
ש"ץ גרשון 1905 - 1963
דרור (פרילנדר) שלמה 1889 - 1971
בקמן בנימין, ד"ר 1895 - 1961
חזרה