איזור התעשייה

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
בית חרושת לעיבוד עורות - "עליון"
בית חרושת לכפתורי צדף
בית חרושת למרצפות ומוזאיקה - בן דוד
המפעל הראשון - מפעל "פרימזון"
מפעל היהלומים הראשון - דסקל ורוזנברג
בית חרושת לגזוז ולקרח - שריער
אתרים ורחובות
קריית אליעזר - אזור תעשיה
ספיר יוסף (1902 - 1972)
היהלום
חזרה