תעשיית היהלומים בנתניה

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן עמי עובד
לנדה אהרון
נושאים קשורים
המנדאט הבריטי בנתניה
מפעל היהלומים הראשון - דסקל ורוזנברג
פוקס יצחק
אתרים ורחובות
היהלום
ספיר יוסף (1902 - 1972)
מלטשת "אופיר"
היהלומן אברהמס
בתי הבלגים
בית בורסת היהלומים
אנטוורפן
שוהם
חזרה