קליפורד הולידיי ותכנית החוף
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן עמי עובד
נושאים קשורים
"בני בנימין"
התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית
נופש וקייט
פרדסנות
TOWNSHIP
חברת "הנוטע"
החברה לפיתוח חוף נתניה
סלילת הכבישים לנתניה
אתרים ורחובות
כיכר העצמאות
כיכר העצמאות
טיילת הראשונים
גן המלך
חזרה