קליפורד הולידיי ותכנית החוף
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן עמי עובד
נושאים קשורים
"בני בנימין"
נופש וקייט
פרדסנות
TOWNSHIP
חברת "הנוטע"
החברה לפיתוח חוף נתניה
סלילת הכבישים לנתניה
אתרים ורחובות
כיכר העצמאות
טיילת הראשונים
כיכר העצמאות
גן המלך
חזרה