מוסדות היישוב

למאגר התמונות

ההסתדרות בנתניה
"החברה לפיתוח חוף נתניה"הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
ברונשטיין צפורה
בן עמי עובד
בקמן בנימין
וינר נחמה
רודבסקי רחל
נושאים קשורים
בני בנימין
ההסתדרות בנתניה
חינוך, תרבות וספורט - עד 1948
בית הספר הראשון - ביאליק
ועדת תרבות
חגיגות ההכתרה של המלך ג'ורג'-ביקור הנציב העליון סר ווקופ-גן המלך
בית הכנסת הראשון - "שונה הלכות"
הרב ורנר
"הוועד המקומי"
"המוכתר" פייקוביץ
בנק "בני בנימין"
חברת "הנוטע"
החברה לפיתוח חוף נתניה
הלשכה לעזרה סוציאלית
הרופא הראשון - ד"ר בנימין בקמן
מכבי אש
אתרים ורחובות
וינר נחמה (לבית ברוכשטיין) 1907 - 1977
בקמן בנימין, ד"ר 1895 - 1961
גן המלך
בית המוסדות
בני בנימין
חזרה