התפתחות בכיוון יישוב עירוני - כלכלית

למאגר התמונות

תעשיית היהלומים בנתניה
נופש וקייט
פרדסנות
ייבוש ביצות הפאליק
איזור התעשייה
סלילת הכבישים לנתניה
TOWNSHIP
"בוא לנתניה"הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
הכפר נתניה
המנדאט הבריטי בנתניה
קליפורד הולידיי ותכנית החוף
נופש וקייט
פרדסנות
ייבוש ביצות הפאליק
אולם "אסתר"
חברת "הנוטע"
החברה לפיתוח חוף נתניה
מלון "עדן"
מלון תל-אביב
"בוא לנתניה"
נתניה בירת השרון - עובד בן עמי
תחליפי הכסף של המועצה המקומית נתניה
אתרים ורחובות
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
עולי סידקוב
בני בנימין
חזרה