המנדאט הבריטי בנתניה

למאגר התמונות

הקמת מערך מחנות צבא בריטיים
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
השפעת המחנות על התפתחות נתניההדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן עמי עובד
נושאים קשורים
המחתרות בנתניה
סלילת הכבישים לנתניה
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
השפעת המחנות על התפתחות נתניה
הקמת מחנות הצבא הבריטי
תליית הסרג'נטים הבריטים
מלקות לקורפורל
בתי קפה
מלון "עדן"
מלון תל-אביב
אתרים ורחובות
עולי הגרדום
מקדונלד ג'יימס גרובר (1886 - 1964)
כיכר פוט HUGH. M. FOOT
גן יהושע גוברניק
גן המלך
אנדריוס לואי
רמת ידין (דורה) (שכונה)
בקמן בנימין, ד"ר 1895 - 1961
הבריגדה היהודית (החי"ל)
חורשת הסרג'נטים/חורשת האלונים
ההגנה
האוניה ארינפורה
בגין מנחם 1913 - 1992
המעפילים
אצ"ל
חזרה