מאורעות 1929
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שקד משה
בן עמי עובד
נושאים קשורים
"בני בנימין"
הכפר נתניה
אום ח'אלד - הכפר הערבי
פרדסנות
חברת "הנוטע"
הכובע הגורלי
התכנית הראשונה של נתניה
אתרים ורחובות
אום חאלד (שכונה)
אבו שדיד אברהם ד"ר 1875 - 1930
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
חזרה