הקמת חברת "הנוטע"

למאגר התמונות

משק ובית מאת הנוטעהדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שקד משה
מכנס גד
בן עמי עובד
נושאים קשורים
"בני בנימין"
הכפר נתניה
הבאר הראשונה
בנק "בני בנימין"
אתרים ורחובות
בן עמ"י (דנקנר) עובד - 1905 - 1988
הנוטע
נאות שקד (שכונה)
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
בית המוסדות
חזרה