נתניה במלחמת העצמאות

למאגר התמונות

חטיבת אלכסנדרוני
אוטובוס הדמים - 30 בנובמבר 1947הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המחתרות בנתניה
המנדאט הבריטי בנתניה
חטיבת אלכסנדרוני
אוטובוס הדמים - 30 בנובמבר 1947
אתרים ורחובות
גבעת חיים
חטיבת אלכסנדרוני
חזרה