הכפר נתניה

למאגר התמונות

חרישת התלם הראשון - 18.2.1929
מאורעות 1929
השנים הראשונות
הגרלת המגרשים
"עת עלינו לנתניה"
התכנית הראשונה של נתניההדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שקד משה
בן עמי עובד
נושאים קשורים
"בני בנימין"
אום ח'אלד - הכפר הערבי
מאורעות 1929
הבאר הראשונה
פרדסנות
חברת "הנוטע"
תחבורה בנתניה - עד 1948
הרופא הראשון - ד"ר בנימין בקמן
פרדס הגדוד
מקולמוסו של רופא
חנינה כהן מספר
אתרים ורחובות
פלוגת מכבי
השבעה
טיילת שקד
כיכר ציון
כיכר ציון (לשעבר כיכר פוט HUGH.M. FOOT)
בן אב"י איתמר (1882 - 1943)
נאות שקד (שכונה)
בית המוסדות
כיכר העצמאות
אום חאלד (שכונה)
וינר נחמה (לבית ברוכשטיין) 1907 - 1977
בית-הכנסת "שונה הלכות"
כיכר העצמאות
סמילנסקי משה (1874 - 1943)
חזרה