מיכאל שנקר

בת הזוג רבקה שנקר


מידע נוסף
אתרים ורחובות
בית שנקר - אחרון בתי הראשונים
כפר תבור

הדפסה | חזרה | תגובה