יצחק אהרוני ז"ל

בת הזוג אהרוניקורות חיים
אהרוני יצחק בן-יוסף חיים, רבי - שכונת רמת אפרים (רמת טיומקין). עלה מפרס לירושלים. הקים ישיבה משלו בשכונת הבוכרים. שאף לגאולת ישראל על-פי דרך התפילה והקבלה. בשנת 1936 בא עם משפחתו לנתניה וקבע את מושבו ברמת טיומקין. ייסד במקום בית כנסת, וזה שימש אחר כך כמקום מחסה ואימונים לחיילי האצ"ל.


מידע נוסף
אתרים ורחובות
אהרוני יצחק בן-יוסף חיים, רבי

הדפסה | חזרה | תגובה